Handels- en consumentenrecht

Als consument word je steeds meer geconfronteerd met standaardovereenkomsten en kleine lettertjes.  Wacht niet tot het te laat is om u juridisch te laten bijstaan. Laat u tijdig en vooraf door ons adviseren.

Je ontvangt een pakketje dat je niet hebt besteld? De rekening volgt. Een incassobureau vraagt u om niet alleen de factuur maar ook torenhoge kosten en intresten te betalen. Een vriendelijke telefoniste vraagt u of u interesse hebt in haar product en claimt nadien een  mondelinge overeenkomst.  Wat nu….? Laat uw rechten gelden en contacteer ons op tijd.  

U hebt een lastige verhuurder of huurder, uw buur meent dat u de rust verstoort of dat u zijn eigendom hebt geschaad …..

U krijgt van ons persoonlijk advies, bijstand en verdediging in ondermeer de volgende materies:

 • Redactie en nazicht van overeenkomsten
 • Geschillen inzake koop en levering van goederen
 • Huur of handelshuur:  invordering van huurachterstallen, opzeg van de overeenkomst, huurhernieuwing, huurschade, ….
 • Pacht
 • Eigendomsrecht
 • Vruchtgebruik, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden, bezit
 • Burenhinder
 • Betwistingen bomen, planten, hagen, overhangende takken…..
 • Hypotheken,  consumentenkrediet,  leningen, borgstellingen, hypothecair krediet, consumentenkrediet
 • Voorrechten
 • Pandbeslag en pandverzilvering
 • Bewarend en uitvoerend beslag